Privacyverklaring lucindariley.nl

Xander Uitgevers B.V., Kloppersingel 7 2021 CR Haarlem, KvK 34136687 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op lucindariley.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hebben niet de intentie om via deze website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Deze website gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt cookies eenvoudig uitschakelen in uw browser:

– Chrome, lees hier hoe
– Firefox, lees hier hoe
– Internet Explorer, lees hier hoe

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen aan u of aan een door u genoemde organisatie of persoon.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan anke.roelen@xanderuitgevers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarin ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anke.roelen@xanderuitgevers.nl